Administration

Det är viktigt att ständigt uppdatera och förnya styrdokument för att arbetsplatsen ska ha en trygghet att luta sig mot när osäkerheten är framme. Det är också viktigt att grunden till styrdokumenten baseras på fakta, trender och analyser. Till råga på allt ger det en negativ inverkan om medarbetaren har för mycket dokumentation att ta sig igenom.

Kontakta oss och berätta om ditt behov 

Rutiner och styrdokument

Vi erbjuder stöd i att utforma och skriva styrdokument som är relevanta och anpassade till det pågående eller framtida hållbarhetsarbetet på din arbetsplats. Vi ger ett nytt perspektiv på styrdokumenten som finns på din arbetsplats med vår expertis inom hållbar affärsutveckling och miljöarbete

Livscykelanalys (LCA)

I en livscykelanalys hittar du den negativa miljöpåverkan som den utvalda produkten eller tjänsten har under hela sin resa. Vi skapar livscykelanalyser för de produkter och tjänster din arbetsplats säljer för att identifiera förbättringsförslag för att gå mot en mer cirkulär verksamhet. Detta kan din arbetsplats även använda för att stärka styrdokument eller att ha som försäljningsargument till dina kunder.